MFT SAVUNMA VE HAVACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

Kişi Tespit Bilgisinin

Mahremiyeti ve Korunması Politikası

MFT SAVUNMA VE HAVACILIK LİMİTED ŞİRKETİ olarak; “A.18 Uyum” “A.18.1 Yasal ve sözleşmeye tabi gereksinimlere uyum” kontrolünün “A.18.1.4 Kişi tespit bilgisinin gizliliği ve korunması” detaylı teknik kontrolü altında “Kişiyi tespit bilgisinin gizliliği ve korunması uygulanabilen yerlerde yasa ve düzenlemeler ile sağlanmalıdır.” olarak ifade etmiştir. Buna göre ISO 27001:2013 EK-A’da Bulunan Uygulanabilir Teknik Kontroller temel alınarak;

  • Veri sorumlusu;
    1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
    2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
    3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

Amacı ile uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

  • Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
  • Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
  • Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

MFT SAVUNMA VE HAVACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

ŞAHİN URUN

GENEL MÜDÜR